คลิกเดียว! เรียบร้อยโรงเรียน DDoS

คลิกเดียว!

จริงๆแล้วก่อนที่จะทำการทำการโจมตี DDoS จะมีการสร้างกองทัพบอทเนต (Botnet) ของตัวเองขึ้นมา  ซึ่งวิธีการสร้างกองทัพก็อาศัย Server หรือ Web Server ที่มีจุดอ่อน แล้วก็ทำการฝัง Botnet ให้คอยรับคำสั่งจาก Command and Control หรือ C&C ที่ Attacker ได้จัดเตรียมไว้แล้ว

หลังจากที่ Attacker ทำการสะสม botnet ได้จำนวนที่เพียงพอ ก็เหลือเพียงแค่เลือกเป้าหมายที่ใช้ในการโจมตี โดยทำการระบุหมายเลข IP Address หรือ Domain name แล้วก็ คลิก…

เพียงเท่านี้ C&C ก็จะสั่งการ botnet ให้ทำการโจมตีเป้าหมาย โดยความรุนแรงก็จะอยู่ที่ขนาด Bandwidth ที่ได้จาก Botnet และระบบป้องกันของเป้าหมาย (Target) ที่จะแข็งเพียงใด ถ้า Target มีขนาด Bandwidth ที่น้อยกว่า Botnet ก็เตรียมทำ RTBH ได้เลย

570px-Botnet.svg

ตัวอย่างราคาผู้ให้บริการโจมตีในต่างประเทศ

Booter

Reference

http://en.wikipedia.org/wiki/Botnet

Share Button

Comments

comments