จะรู้ได้อย่างไร ว่าเรามีสิทธิ์โดนโจมตี DDoS หรือไม่?

จะรู้ได้อย่างไร ว่าเรามีสิทธิ์โดนโจมตี DDoS หรือไม่?

4 หัวข้อหลักๆ หากคุณมี 1ใน 4 เหตุการณ์นี้ ควรหามาตรการป้องกันไว้นะครับ

  1. Other in your industry have been attacked บริษัทที่เป็นธุรกิจเดียวกันถูกโจมตี
  2. Hackers sometime announce their target on social media มีการประกาศการโจมตีจากผู้ไม่ประสงค์ดี ผ่านสื่อโซเชียลมีเดียต่างๆ
  3. Your receive an extortion or blackmail attempt ได้รับการเรียกร้องค่าไถ่หรือแบล็กเมล์
  4. Your network had experienced undiagnosed problem เครือข่ายระบบขององค์กรเคยประสบปัญหาโดยไม่รู้สาเหตุ

How do you know if you're under ddos

 

Share Button

Comments

comments